PRODUCTIEHUIS              KUNST EN CULTUUR

Visie zonder actie is een dagdroom.

Actie zonder visie is een nachtmerrie.

 

CUWEERT

Cultuur en Uitgaan in WEERT

 

 

Organiseert en initieert inspirerende presentaties tentoonstel- lingen,projecten,publieks-activiteiten en educatieve projecten. Legt daarbij relaties met andere initiatieven, kunstvormen, maatschappelijke ontwikkelingen, collecties en verhalen. Wij werken thematisch en zoeken samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners, en culturele instellingen.

 

Verbindt kunst, cultuur, economie en tourisme om tot  revitalisering van WEERT te komen.

 

Verbindt Weerter collecties die bestaan uit o.a.: de waardevolle historische en hedendaagse voorwerpen, monumenten, archieven, verzamelingen, kunstwerken, locaties en verhalen. Gebruikt hiervoor de stad en zijn buitengebied. Ontsluit en presenteert deze fysiek en digitaal op verschillende locaties in de gemeente aan inwoners en bezoekers.

 

Stelt het publiek centraal, houdt rekening met leefstijlen, culturele achtergronden, wensen en de vraag naar beleving.  Vergroot zo de aantrekkingskracht van Weert op inwoners en bezoekers.

 

Is een samenwerking tussen Theo Derksen (Theo Derksen Storytelling) en Lilian Creemers (Lilian Creemers Art Issues) in de vorm van een productiehuis voor kunst en cultuur dat flexibel functioneert en samenwerkt in een netwerk van partners. De organisatie is veerkrachtig, publieksgericht, cross mediaal, interactief en ondernemend.

 

 

 

 

SEE YOU at CUWEERT

 

 LILIAN +(0)31 622 566 107

 THEO   +(0)31 683 542 294

Wilt u ons een berichtje sturen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

LILIAN CREEMERS

 ART ISSUES

THEO DERKSEN

 STORYTELLING

 

WEER(-tenaren) AAN HET WOORD

Weertenaren ontmoeten Weertenaren.

 

CUWEERT initieert projecten op kunst en cultuurgebied. Wij werken thematisch en zoeken samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners, culturele instellingen. De expertise van CUWEERT wordt ingezet als initiator en versterking van kunst en cultuurprojecten. Indien gewenst wordt de expertise aangevuld door externe deskundigen. In de voorbereiding en uitvoering wordt steeds veel zorg besteed aan de inhoudelijke-, technische kwaliteit als ook presentatie. Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel.

 

De projecten hebben als doel met de stad Weert als middel interessante presentaties, exposities, tentoonstellingen, lezingen, performances en evenementen tot stand te brengen. Hierbij is het stedelijke openbare gebied het podium.

 

Geen incidenten maar een continue proces dat een kwalitatief sterke programmering van het kunst en cultuur aanbod in Weert versterkt en daarmee bevorderd.

 

 

HOE DOEN WIJ DIT

Ideeën ontstaan vanuit allerlei situaties, invalshoeken en standpunten; bijvoorbeeld een gesprek, nieuwsartikel, een film, een boek, een bijzondere gebeurtenis.

Met deze ideeën gaan wij aan de slag en onderzoeken of dit binnen onze visie iets interessants kan opleveren. De ideeën worden omgezet naar een thema('s), die vertaald worden naar onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen omgezet worden naar een eigen opdrachtstelling.  Dit geeft  ruimte om tot eigen invulling en media inzet te komen.

 

Voor de ontwikkeling, uitwerking en opvolging van de projecten worden participanten aangetrokken die het interessant vinden om met CUWEERT deel te nemen aan de projecten. CUWEERT is hierbij de spil en drijvende kracht. Haar rol is het om kwaliteit en voortgang te borgen.

Met bijeenkomsten, inzet van internet, social media en andere communicatie kanalen kunnen wij de onderwerpen en opdrachtstelling die ontstaan vanuit de thema’s presenteren aan een breed publiek, dat hierbij een  bijdrage kan leveren aan de uitvoering en participatie. Voor de financiering is CUWEERT afhankelijk van sponsoren en subsidies.

PROJECTEN 2017-2018

 

 

Alle op deze site vermeldde of hiervan afgeleide projecten zijn copyright beschermd

CUWEERT 2017-2018 | Lilian Creemers & Theo Derksen

 

Alle foto’s, schilderijen, muziek composities en teksten zijn eigendom van de bovenvermelde makers.

Niets mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in

welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.

 

ALGEMENE INFO OVER DEELNAME AAN DE PROJECTEN

Heb jij interesse om deel te nemen aan een van onze projecten, ondersteuning geven als vrijwilliger, of financieel te ondersteunen, of dat CUWEERT participeert in een project?

Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

PROJECTEN IN uitvoering

 

De dorpsraad en de inwoners van Stramproy gaan samen met CUWEERT  een kunstinstallatie (eindspectakel) ontwerp-en en uitvoeren.

 

http://www.dorpsraad-stramproy.nl/cms/nieuws.html…

 

Het persbericht

 

Kunstroute wil grootste herstart maken in 2017

 

Stramproy heeft vele jaren een mooie en gewaardeerde kunstroute gehad. Toen deze in 2015 wegviel, bleek dat toch als gemis ervaren te worden door menigeen. Daarom heeft zich een groepje samenge-pakt, en als werkgroep van de Dorpsraad worden nu de voorbereidingen getroffen voor een doorstart van de Kunstroute.

 

Na enkele vergaderingen, afstemming met de gemeente Weert en heel veel positie-ve energie, is afgelopen week besloten dat de Kunstroute een “grote” doorstart gaat maken op zaterdag 26 en zondag 27 augustus 2017. De plannen omhelzen een wandelroute langs 10 – 15 tuinen in het dorp, waar kunst staat.

 

Met een mega-groot eindspektakel welke verzorg wordt door CUWEERT, een samenwerkingsverband van Lilian Creemers (Art Issues) en Theo Derksen (storytelling)

 

 

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

 

CUWEERT is voor het culturele lint in augustus te Weert een inspirerend project aan het ontwikkelen waarin met diverse partijen wordt samengewerkt.

Meer info volgt spoedig >>>>>

 

 

CUWEERT  wil het buitengebied van Weert onder de aandacht brengen. Door  infotainment en kunst  kunnen interres -sante gebiedsdelen met elkaar verbonden worden. Zo onstaat er een touristische route.

Meer info volgt spoedig >>>>>

 

CUWEERT  wil tijdens  het Jacob van Horne jaar  van Weert hedendaagse weerter helden onder de aandacht en in beeld brengen.

Meer info volgt spoedig >>>>>

DESIGN THEO DERKSEN

Niets mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.