SEE YOU at CUWEERT

 

 +(0)31 6 22 56 61 07

 +(0)31 6 83 54 22 94

 

CUWEERT

Cultuur en Uitgaan in WEERT

 

 

Organiseert en initieert inspirerende tentoonstellingen, publieksactiviteiten en educatieve projecten. Legt daarbij relaties met andere initiatieven, kunstvormen, maatschappelijke ontwikkelingen, collecties en verhalen. Wij werken thematisch en zoeken samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners, en culturele instellingen.

 

Verbindt kunst, cultuur, economie en tourisme om tot  revitalisering van WEERT te komen.

 

Verbindt Weerter collecties die bestaan uit o.a.: de waardevolle historische en hedendaagse voorwerpen, monumenten, archieven, verzamelingen, kunstwerken, locaties en verhalen. Gebruikt hiervoor de stad en zijn buitengebied. Ontsluit en presenteert deze fysiek en digitaal op verschillende locaties in de gemeente aan inwoners en bezoekers.

 

Stelt het publiek centraal, houdt rekening met leefstijlen, culturele achtergronden, wensen en de vraag naar beleving.  Vergroot zo de aantrekkingskracht van Weert op inwoners en bezoekers.

 

 Is een zelfstandig productiehuis voor kunst en cultuur dat flexibel functioneert en samenwerkt in een netwerk van partners. De organisatie is veerkrachtig, publieksgericht, cross mediaal, interactief en ondernemend.

 

 

WEER(-tenaren) AAN HET WOORD

Weertenaren ontmoeten Weertenaren.

 

CUWEERT initieert projecten op kunst en cultuurgebied. Wij werken thematisch en zoeken samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijs, bewoners, culturele instellingen. De expertise van CUWEERT wordt ingezet als initiator en versterking van kunst en cultuurprojecten. Indien gewenst wordt de expertise aangevuld door externe deskundigen. In de voorbereiding en uitvoering wordt steeds veel zorg besteed aan de inhoudelijke-, technische kwaliteit als ook presentatie. Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel.

 

De projecten hebben als doel met de stad Weert als middel interessante presentaties, exposities, tentoonstellingen, lezingen, performances en evenementen tot stand te brengen. Hierbij is het stedelijke openbare gebied het podium.

 

Geen incidenten maar een continue proces dat een kwalitatief sterke programmering van het kunst en cultuur aanbod in Weert versterkt en daarmee bevorderd.

 

 

HOE DOEN WIJ DIT

Ideeën ontstaan vanuit allerlei situaties, invalshoeken en standpunten; bijvoorbeeld een gesprek, nieuwsartikel, een film, een boek, een bijzondere gebeurtenis.

Met deze ideeën gaan wij aan de slag en onderzoeken of dit binnen onze visie iets interessants kan opleveren. De ideeën worden omgezet naar een thema('s), die vertaald worden naar onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen omgezet worden naar een eigen opdrachtstelling.  Dit geeft  ruimte om tot eigen invulling en media inzet te komen.

 

Voor de ontwikkeling, uitwerking en opvolging van de projecten worden participanten aangetrokken die het interessant vinden om met CUWEERT deel te nemen aan de projecten. CUWEERT is hierbij de spil en drijvende kracht. Haar rol is het om kwaliteit en voortgang te borgen.

Met bijeenkomsten, inzet van internet, social media en andere communicatie kanalen kunnen wij de onderwerpen en opdrachtstelling die ontstaan vanuit de thema’s presenteren aan een breed publiek, dat hierbij een  bijdrage kan leveren aan de uitvoering en participatie. Voor de financiering is CUWEERT afhankelijk van sponsoren en subsidies.

PROJECTEN 2017-2018

ALGEMENE INFO OVER DEELNAME AAN DE PROJECTEN

Heb jij interesse om deel te nemen aan een van onze projecten, ondersteuning geven als vrijwilliger, of financieel te ondersteunen, of dat CUWEERT participeert in een project.

Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 "Weertenaren aan het beeld"

Het idee van dit project is ontstaan door verschillende ontmoetingen in Weert. Een verhaal verteld. Dit verhaal wordt middels projecties en scoundscapes in de ramen en of op winkelpanden gevisualiseerd. De toeschouwers kunnen via een logische  rondgang verspreid door de stad  per scene het verhaal ervaren die door de deelnemers; Weerternaren, scholieren, kunstenaars uitgaande van een draaiboek en regie vormgegeven is. >>> meer info

 

 

 

 

 

In het buitengebied van Weert zijn nog vele sporen of plekken die verwijzen naar gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Om er een paar te noemen; de urnenvelden, de ijzeren rijn, kapellen, het Grand Canal du Nord, grens restanten tussen de Bataafse Republiek en het Frankrijk van Napoleon, het militair oefenterrein, pelgrimsroutes, smokkelroutes om er maar een paar te noemen. >>> meer info

 

 

 

 

PROJECTEN

Visie zonder actie is een dagdroom.

Actie zonder visie is een nachtmerrie.

LANDSCHAPS ROUTE

loading...

AGENDA

 VERHAAL  ROUTE

VERHALEN

THEO DERKSEN

AANMELDEN

Wilt u ons een berichtje sturen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

DEELNAME

OVER ONS

CUWEERT

LILIAN CREEMERS

CONTACT

AGENDA

NIEUWS

 

 

+(0)31 683 542 294                                                    (0)31 622 566 107

CUWEERT

Niets mag worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de makers.

Webdesign:theo derksen|storytelling